8 adımda emekli maaşını arttırmanın yolları
8 adımda emekli maaşını arttırmanın yolları
Emekli maaşını arttırmanın bazı yöntemleri bulunuyor. En düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler maaşı nasıl artt ...
e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020 Olarak Güncellendi.
e-Fatura ve e-Defter Kullanıcılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020 Olarak Güncellendi.
Hatırlanacağı üzere, 15.04.2019 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla Vergi Usul Kanu ...
İşverenlerin en çok yakındığı formaliteye nihayet el atıldı
İşverenlerin en çok yakındığı formaliteye nihayet el atıldı
İşsizliğin küresel boyutta büyük problem olduğu tüm dünyada istihdamın artırılması günümüzde gittikçe zorlaşmaktadır. İstihdamın artırılmasını sağlayan unsurlardan biri de istihdam ...
2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 Sayılı Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. 27.01.2016 tari ...
İşyeri, kayıtlarını 10 yıl saklamak zorunda
İşyeri, kayıtlarını 10 yıl saklamak zorunda
Sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak v ...
SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik
SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik
Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammına ilişkin SGK tarafından önemli adımlar atıldı. Bu haktan yaralanacak meslek sayısı 45'e çıkarıldı. Fiili hi ...
SGK, maaşı kesilenlerin mağduriyetine son verdi
SGK, maaşı kesilenlerin mağduriyetine son verdi
SGK’dan aylığı kesilenlere iyi haber... Yanlış prim hesabı, memur hatası gibi sigortalıdan kaynaklanmayan nedenlerle aylığı kesilenler artık mağdur olmayacak. Ödenen tüm aylıklar f ...
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor! 16 farklı karşılıksız ödeme
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor! 16 farklı karşılıksız ödeme
Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefa ...
‘Mevsimlik sözleşmede’ kıdem ve ihbara dikkat
‘Mevsimlik sözleşmede’ kıdem ve ihbara dikkat
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte mevsimlik işçiler de çalışmaya başladı. Mevsimlik sözleşme belirli süreli ise sürenin sonunda kendiliğinden sona eriyor. Bu durumda, çalışana k ...
Ramazan Bayramı’nda çalışanların hakları
Ramazan Bayramı’nda çalışanların hakları
Bugün mübarek ramazan ayının son günüdür... Yarından itibaren ise tüm İslam âleminde Ramazan Bayramı kutlanacak. Hepinizin bayramını kutluyorum. Yasal düzenlemeler gereğince bayra ...
SGK, Emeklilik ve Sigortalılık İşlemleri İçin Yeni Genelge Yayımladı
SGK, Emeklilik ve Sigortalılık İşlemleri İçin Yeni Genelge Yayımladı
Emekli olma hayalinde olanları ilgilendiren bir genelge SGK tarafından yayınlandı. Emeklilik ve Sigortalılık işlemleri hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan ...
Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenlerin Listesi
Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenlerin Listesi
Gelir İdaresi Başkanlığının, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile yapmış olduğu 28.09.2000 tarihli protokol çerçevesinde sahte ...
Servis Varsa Kendi Aracını Kullanma
Servis Varsa Kendi Aracını Kullanma
Sosyal güvenlikte hak sahiplerine iki tür güvence sağlanıyor. Bunlar, “kısa vadeli sigorta kolları” ve “uzun vadeli sigorta kolları” olarak ayrılıyor. Örneğin, emekliliği hak etmed ...
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
İşsizlik maaşı (İşsizlik ödeneği), işsizlik sigortası kapsamındaki işçilerin hak kazanabildiği bir gelirdir.Bu gelir, çalışanların işsiz kalmaları durumunda yeni bir işe girene kad ...
Diyabetliye erken emeklilik
Diyabetliye erken emeklilik
Ülkemizde şeker hastalığı olanlara erken emeklilik imkânı var. Bunun için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor... Sosyal güvenli ...
İşe geç gelenler dikkat!
İşe geç gelenler dikkat!
Çalışma hayatında hem işçinin ve hem de işverenin uymakla yükümlü olduğu yükümlülükler vardır. İşverenin iş sözleşmesinden ve kanundan doğan en temel borcu işçinin çalıştığı süreye ...
Farklı uygulama ortadan kalktı
Farklı uygulama ortadan kalktı
“İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshine sebep olabilecek durumlar İş Kanunu’nda sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen bildirim süresin ...
Zararın ücretten kesilmesi onaya tabi
Zararın ücretten kesilmesi onaya tabi
İşyerinin faaliyeti, işçinin çalışması, hammaddenin işlenmesi, makinelerin çalıştırılması aslında hep risk taşıyor. Ortaya çıkan zararlardan kimin ne ölçüde sorumlu olduğu, bu zara ...
Stajyer öğrencide püf noktalara dikkat
Stajyer öğrencide püf noktalara dikkat
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi görenler hakkında iş kazası ...
Maaş haczine dikkat!
Maaş haczine dikkat!
Kredi ve kart borcunu veya senetlerini zamanında ödeyemeyen çalışan, çalışmayan, emekli birçok kişi var. Ödenemeyen borçlar nedeniyle alacaklılar haciz işlemi başlatıyor. Peki bunu ...